รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 4 ระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม - กันยายน 2564)   งบประมาณ 102,000.00 บาท เบิกจ่าย 72,935.35 บาท คงเหลือ 29,064.65 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงฯ ก.ค.-ส.ค.97 รร.พระตำหนักฯ 21,935.35 18  ก.ย. 2564
2 เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าฯ ก.ย.64 จำนวน 3 ราย 3 โรงเรียน 51,000.00 27  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved