รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 38 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท  งบประมาณ 598,500.00 บาท เบิกจ่าย 525,943.23 บาท คงเหลือ 72,556.77 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูขั้นวิกฤตเดือน ก.ย.64 498,943.23 20  ก.ย. 2564
2 เบิกเงินประกันสังคมครูขั้นวิกฤต เดือน ก.ย.64 27,000.00 20  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved