รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  งบประมาณ 1,254,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,254,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครู เดือน ต.ค.63 615,000.00 6  พ.ย. 2563
2 เบิกประกันสังคม เดือน ต.ค.63 12,000.00 6  พ.ย. 2563
3 เยิกค่าจ้างเดือน พ.ย.63 615,000.00 6  พ.ย. 2563
4 เบิกประกันสังคมเดือน พ.ย.63 12,000.00 6  พ.ย. 2563
5 เบิกค่าจ้างครูเดือน ธ.ค.63 600.00 23  ธ.ค. 2563


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved