รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566)  งบประมาณ 85,000.00 บาท เบิกจ่าย 68,000.00 บาท คงเหลือ 17,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าฯเดือน ธ.ค.65 17,000.00 19  ม.ค. 2566
2 เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่่า เดือน ม.ค.66 17,000.00 7  ก.พ. 2566
3 เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า พ.ย.65 17,000.00 8  ธ.ค. 2565
4 เบิกค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่า ก.พ.66 รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ 17,000.00 8  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved