รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและแนวทางการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี   งบประมาณ 1,200.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 1,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved