รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.กรุงเทพมหานคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400132 ++ 

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563 
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563
-----------------------------------------------------------------------------

ดูย้อนหลัง::2019