ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ดู
1. งบดำเนินงาน  7,589,566.00 3,338,245.95 43.98 4,251,320.05 56.02
2. งบลงทุน  31,602,100.00 0.00 0.00 31,602,100.00 100.00
3. งบบุคลากร  15,359,800.00 10,030,321.31 65.30 5,329,478.69 34.70
4. งบอุดหนุน  76,807,244.00 42,762,770.00 55.68 34,044,474.00 44.32
5. งบเบิกแทน  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. งบอื่นๆ  11,951,172.00 10,696,041.34 89.50 1,255,130.66 10.50
ทั้งหมด  143,309,882.00 66,827,378.60 46.63 76,482,503.40 53.37  
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน  
                 งบประมาณโครงการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุวเทพมหานคร
ปีงบประมาณ 
ติดต่อผู้พัฒนา


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
3 คน
สถิติเดือนนี้
3 คน
สถิติปีนี้
390 คน
สถิติทั้งหมด
3281 คน

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved